Zdarza się, że obowiązki służbowe dość mocno rzutują na czas prywatny. Najlepszym tego przykładem delegacja w weekend. Co z punktu widzenia kodeksu pracy oznacza weekendowa delegacja?

Sobota i niedziela kojarzą się z dniami wolnymi, ale bywa z tym różnie. Wiele zależy od tego, jakie obowiązki się pełni. Niekiedy weekend oznacza nawet podróż służbową.

Weekendowa delegacja – podróż służbowa pracownika

Przede wszystkim trzeba zastanowić się nad tym, kiedy pracownik ma podróż służbową/delegację. Prawdopodobnie niektóre osoby nie do końca się orientują w realiach. Krótko mówiąc, chodzi o wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem siedziby pracodawcy lub poza stałym miejscem zamieszkania. Nie ma znaczenia, czy delegacja odbywa się incydentalnie, czy może dość często.

Czas spędzony w delegacji – o czym mowa?

Warto również zatrzymać się przy czasie pracy. Czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym jest czas delegacji?

Zgodnie z obowiązującym prawem chodzi o czas, podczas którego pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (artykuł 128 § 1 kodeksu pracy). Wszystko można więc sprowadzić do tego, czy podczas wyjazdu miała miejsce praca. Jeżeli tak, możemy rozmawiać o delegacji.

Istotne jest też to, czy czas podróży może zostać zaliczony do czasu pracy. W tej kwestii kluczowe jest, to kiedy odbyła się delegacja. Jeśli obowiązki służbowe miały miejsce w godzinach pracy, nie ma problemu z tym, aby delegację zaliczyć do czasu pracy. Co się jednak dzieje, kiedy doszło do nadgodzin? Co w takim przypadku przysługuje pracownikowi? Na te pytania nie ma jednej odpowiedzi – dość powiedzieć, że delegacja w niedzielę oceniana jest inaczej niż sobotnia podróż. Najważniejsze – jest dodatek za nadgodziny. Wysokość dodatku zależna jest od tego, kiedy pracownik pełnił obowiązki. Sprawa jest o tyle prosta, że można otrzymać podstawowe wynagrodzenie + dodatek 100% lub podstawowe wynagrodzenie + dodatek 50%.

Większy dodatek obowiązuje w następujących sytuacjach:

  • praca w nocy,
  • praca w niedzielę i święta niebędące dniami pracy (decyduje rozkład czasu pracy),
  • praca w dniu wolnym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto.

W pozostałych przypadkach obowiązuje podstawowe wynagrodzenie + dodatek 50%.

Czas wolny i praca – otrzymam dzień wolny?

Nie ulega wątpliwości, że weekendowy wyjazd to problem. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że sobota i niedziela to nie są dni robocze. Praca w weekend może oznaczać wiele problemów, ale z drugiej strony są też w tym wszystkim benefity.

Wykonywanie czynności służbowych w dni wolne od pracy oznacza dni wolne. Nie można też zapomnieć o wspomnianym już wcześniej dodatku w związku z nadgodzinami.

Nieobecność w miejscu zatrudnienia – czas pracy

Jeżeli pracownik przebywa w delegacji, to znaczy, że nie przebywa w miejscu zatrudnienia. Teoretycznie nie ma się nad czym zastanawiać i mamy nieobecność usprawiedliwioną. Jak się można jednak domyślić, prawo potrafi zaskakiwać.

Wypada więc znać definicję nieobecności usprawiedliwionej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego chodzi o okoliczności nieplanowane, czego świetnym przykładem jest choroba. Delegacji w żaden sposób nie można określić zdarzeniem nieplanowanym. W końcu termin i miejsce delegacji ustalane jest przez pracodawcę. Poza tym przebywanie w delegacji nie jest równoznaczne, z tym że pracownik nie podlega pracodawcy.

Jak więc powinno wyglądać rozliczanie czasu pracy? Sprawa jest skomplikowana, ponieważ osoba odpowiedzialna za rozliczenie musi pamiętać, że należy wyróżnić:

  • realny czas pracy,
  • czynności niezaliczające się do czasu pracy.

Warto też wiedzieć, kiedy rozpoczyna się wyjazd służbowy. Nie jest to naturalnie kwestia umowna. Co więcej, znaczenie ma choćby to, czy podróżuje się własnym samochodem, czy może pociągiem, autobusem lub samolotem. Osoby rozliczające delegacje mają mnóstwo drobiazgowej roboty.

Co przysługuje za weekendową delegację?

Jak widać, jest wiele regulacji związanych z sobotnią bądź niedzielną pracą. Do tego informacje wymienione w tekście to rzecz jasna nie wszystko. Szczegóły na temat delegacji można znaleźć w kodeksie pracy. Nie można też zapomnieć o rozpoczęciu pracy – a dokładniej o umowie, którą się podpisało z pracodawcą. Informacje tam zawarte są bardzo istotne. Do tego też dochodzą finanse – praca w dzień wolny oznacza stałe wynagrodzenie, dodatek za nadgodziny (50 lub 100%) i dzień wolny dla pracownika. Niechęć do pracy w weekend jest zrozumiała, ale praca w dzień wolny jest naprawdę opłacalna – warto o tym pamiętać.