wizy do Chin

 

do złożenia prawidłowego wniosku o wizę chińską, konieczne jest nadesłanie (na adres naszego biura):

 

- wypełnionego  formularza  (w przypadku zapytań/niejasności udzielamy rad i wskazówek)

- 1 szt. aktualne i kolorowe zdjęcie (paszportowe, twarz na wprost, na jasnym tle, bez okularów, bez nakrycia głowy)

- paszport (ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z Chin)

 

zapraszamy  do  rezerwacji  przelotów  do Chin i  atrakcyjnych hoteli  we  wszystkich regionach  Chin;  na czas  wyjazdu  warto także  skorzystać z ubezpieczenia NNW ...